"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Zduńskiej WoliInformacja o Spółdzielni
Pełna nazwa i adres spółdzielni: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Zduńskiej Woli.
Tel. 043 823 63-30 Fax. 043 823 63-30
E-mail SPOLEMZDW@POCZTA.ONET.PL

   7 marca 1907 roku w Zduńskiej Woli powołano do życia Spółdzielnię Spożywców „Przyszłość”. Pomocy w jej organizowaniu udzielał STANISŁAW WOJCIECHOWSKI późniejszy Prezydent Polski. Prawne usankcjonowanie nastąpiło dekretem Gubernatora Kaliskiego Nowosilcowa w październiku 1907 roku. Z dokumentów „Przyszłości” wynika, że na zebranie organizacyjne przyszło 700 robotników kandydatów na członków Spółdzielni. Członkowie założyciele to: Piotr Sadowski, Wincenty Godkowicz, Józef Pająk, Józef Fogiel, Lucjan Najgebauer, Jan Banach. I wojna światowa przerywa działalność spółdzielni, która odradza się w 1919 roku. Pod wpływem wskazań Centrali oraz z inicjatywy Stanisława Godeckiego będącego w tym czasie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni, późniejszego długoletniego członka władz Związku „Społem” w Warszawie a w czasie II wojny światowej tajnego prezesa Rady Nadzorczej „Społem” następuje przereorganizowanie „Przyszłości” w Okręgowe Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców „Wspólnota”.
    Aktualnie „Społem” PSS w Zduńskiej Woli prowadzi działalność handlową w 6 placówkach spożywczych, winno-cukierniczych i gospodarstwa domowego zatrudniając 26 osób. Zajmuje się również wynajmowaniem pomieszczeń innym podmiotom gospodarczym, w 15 nieruchomościach będących własnością Spółdzielni.
    Spółdzielnia zrzesza obecnie 64 członków. Prezesem Spółdzielni jest Elżbieta Gostyńska . Przewodniczącą Rady Nadzorczej Wiesława Szenk. Przy Spółdzielni działa Klub Seniora którego Przewodniczącą jest pani Mataśka Helena.